Public Space

Dierbaaheidsonderzoek

De Zaan is een belangrijke identiteitsdrager van Zaanstad en is van grote betekenis voor de Zaankanter. Maar wélke betekenis geeft een bewoner van de stad aan de Zaan, in welke zin is de Zaan belangrijk? En, hoe worden de Zaan en haar oevers gebruikt, beleeft en gewaardeerd? In een  dierbaarheidsonderzoek is geprobeerd om boven tafel te krijgen welke waarden bewoners of gebruikers aan hun leefomgeving toekennen en in hoeverre die individuele waarden gedeeld worden door een grotere sociale groep. Op een intuïtieve én actieve manier kregen bewoners de mogelijkheid om in kaart te brengen wat voor hen de betekenis van hun omgeving is. De verzamelde informatie biedt een inzicht in hoe en wat in de leefomgeving wel dan niet gewaardeerd wordt.